Blog o hubnutí. name:Majkiee* 19.y.o height: 170 cm*
72-71-70-69-68-67-66-65-63

Listopad 2010

Citáty 0.1

21. listopadu 2010 v 18:18 Citáty
Nevšímej si, co dělají jiní, soustřed´ se jen na sebe, budeš mít lepší pocit.*

Je těžké žít s lidmi, je totiž tak těžké mlčet. A zvláště pro toho, kdo rád mluví.*

Místo člověka v životě není vyznačeno tím, co ví, ale tím, co může.*

Domýšlivost sice nebývá chorobou infekční, ale zpravidla nezhojitelnou. Někdy je operovatelná chirurgem, který má podivné jméno - Neštěstí...*

Život je zrcadlo a umění skutečnost. Život napodobuje umění daleko více, než umění napodobuje život.*

Kdo pokládá svůj osud za těžký, ať se podívá na jiné, aby se naučil trpět.*

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.*

Neodvážit se je osudné.*

Skutečné vítězství muže nastává, když ho žena dobrovolně uznává za svůj osud.*

Člověk je veliký tím, že pociťuje odpovědnost. Odpovědnost tak trochu za osud lidí, v dosahu své činnosti.*

Všichni lidé, s nimiž se setkáváme, mají své osudy, které ovlivňují jejich chování, ale na to příliš málo myslíme. Očekáváme, že budou reagovat tak, jak bychom zareagovali na jejich místě my, a proto jim v naprosté většině případů nemůžeme rozumět, nemůžeme je pochopit...*

Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá zámky silné tak jako osud sám.*